Ładowanie zawartości...

Realizacje

Lp

Zamawiający
nazwa i adres

Przedsięwzięcie
nazwa i lokalizacja

Data wykonania

1.

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST–-PARK”

ul. Uczniowska 21

58-306 Wałbrzych

Budowa drogi do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów (I etap) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej energetycznej w Dzierżoniowie.

 

1998r.

 

2.

 

Urząd Miasta Dzierżoniów

ul. Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

 

Modernizacja ul. Budowlanej i Harcerskiej oraz ciągu pieszego oś. Jasne - oś. Różane w Dzierżoniowie.

 

1999r.

 

3.

 

Urząd Miejski Świdnica

ul. 1 Maja 23

58-100 Świdnica

 

Modernizacja ulicy Wróblewskiego w Świdnicy.

 

 

1999r.

 

4.

Urząd Miejski Świdnica

ul. 1 Maja 23

58-100 Świdnica

 

Przebudowa mostu w ul. Przyjaźni - nad rz. Bystrzycą w Świdnicy.

 

1999r.

5.

 

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

 

Budowa ulic Stokrotek, Róż, Bzów, Narcyzów w Nysie.

 

2000r.

 

6.

Urząd Miejski Świebodzice

ul. Rynek 1

58-160 Świebodzice

 

Budowa kładki dla pieszych przy ul. Ofiar Oświęcimskich - nad rz. Pełcznicą w Świebodzicach.

 

2000r.

7.

 

 

Urząd Miejski Świdnica

ul. 1 Maja 23

58-100 Świdnica

 

Budowa ulicy Przemysłowej oraz skrzyżowania typu rondo w ul. Kopernika w Świdnicy.

 

2000-2001r.

 

8.

 

Urząd Miejski Oława

pl. Zamkowy 15

55-200 Oława

 

Budowa ulic Mickiewicza i Prusa oraz ulic Kołłątaja i Reja w Oławie.

 

2001r.

 

9.

 

Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

 

Przebudowa ulic Orlej i Kruczej wraz z ciągami pieszymi i kanalizacją deszczową w Nysie.

 

2001r.

 

10.

 

Urząd Miasta Dzierżoniów

ul. Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Budowa drogi do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów (II etap) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Dzierżoniowie.

 

2001r.

 

11.

 

Urząd Gminy Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Budowa ulicy Ogrodowej, Kwiatowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Bielanach Wrocławskich.

 

2002r.

 

12.

 

Urząd Miejski Świdnica

ul. Armii krajowej 49

58-100 Świdnica

 

Budowa ul. Jałowcowej wraz z oświetleniem i siecią wodociągową w Świdnicy.

 

2003r.

 

13.

Urząd Miasta i Gminy  w Miliczu

ul. Trzebnicka 2

56-300 Milicz

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem i budowa dróg w miejscowości Sławoszowice.

2004r.

14.

Gmina Miejska w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Budowa drogi łączącej ul. Pogodną z ul. K. Wielkiego w Świdnicy.

2005r.

15.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT”

Sędzisław 50

58-400 Kamienna Góra

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy wraz z rondem.

2006r.

16.

Urząd Miasta i Gminy Radków

Rynek 1

57-420 Radków

Budowa uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie.

2006r.

17.

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej północnej części wsi Wysoka.

2006r.

18.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Budowa ul. Świerkowej w Świdnicy.

2007r.

19.

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce

Budowa dróg wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem w Bielanach Wrocławskich na terenie gminy Kobierzyce.

2007r.

20.

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Pl. Wolności 5

55-300 Środa Śląska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kryniczno, Jugowiec, Chwalimierz, Bukówek,  Ciechów, Buczki z przesyłem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej.

2008r.

21.

Urząd Miejski w Bierutowie

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

Budowa sieci wodociągowych przesyłowych Stronia – Jemielna, Gorzesław – Solniki Wielkie, Kruszowice – Paczków, oraz sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowościach Solniki Wielkie, Paczków, Posadowice, Sątok, Radzieszyn, Wabienice - „Cegielnia” - Gmina Bierutów.

2009r.

22.

Urząd Miasta i Gminy w Ozimku

ul. Ks. Dzierżona 4b

46-040 Ozimek

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni  ścieków w Antoniowie w gminie Ozimek.

2009r.

23.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Budowa kolektora deszczowego dla miasta Świdnica.

2009r.

24.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Przebudowa placu św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy.

2009r.

25.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Kruczej w Bielawie.

2010r.

26.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie.

2010r.

27.

Urząd Miejski w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa wraz z budową infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego – os. Makowe II.

2010r.

28.

Urząd Miejski w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Poprawa Infrastruktury w mieście – remont ulicy Rzeźniczej (od ulicy Piłsudskiego do ulicy Korczaka).

2010r.

29.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

 

Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 384 i podstrefę WSSE - INVEST-PARK w Bielawie z południową obwodnicą Dzierżoniowa.

2010r.

30.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów aktywności gospodarczej w gminie Bielawa poprzez budowę łącznika drogi powiatowej nr 3007D z ul. Parkową.

2010r.

31.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D.

2010r.

32.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie. 

2010r.

33.

Urząd Miasta i Gminy Radków

Rynek 1

57-420 Radków

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Górnej etap Sarny.

2011r.

34.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa -Podchorążych w Świdnicy – Etap I – budowa dróg i infrastruktury podziemnej.

2011r.

35.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie – Etap II.

2012r.

36.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Budowa ulicy Kliczkowskiej w Świdnicy.

2012r.

37.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – budowa dróg i infrastruktury podziemnej.

2013r.

38.

Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10

67-200 Głogów

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejskiej strefie inwestycyjnej w Głogowie – Etap II.

2013r.

39.

Gmina Miejska w Świdnicy

Ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – Etap II.

2014r.

40.

Urząd Miejski w Bielawie

Pl. Wolności 1

58-260 Bielawa

Budowa infrastruktury wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych BIELBAW w Bielawie.

2014r.

41.

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8  

64-234 Przemęt

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bucz i Sączkowo.

2015r.

42.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

AL. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barbara w Jedlinie Zdroju.

2015r.

43.

Urząd Miejski w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego.

2015r.

44.

Gmina Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rościsławice i Jary w gminie Oborniki Śląskie.

2016r.

45.

Urząd Miejski w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Budowa drogi - łącznika na osiedlu Błękitnym od żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5.

2016r.

46.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o.o.

ul. Rzeczna 2

57-200 Ząbkowice Śląskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Braszowice -Grochowiska-Pawłowice w gminie Ząbkowice Śląskie.

2017r.

47.

Urząd Miejski w Pieszycach

ul. Kościuszki 2

58-250 Pieszyce

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kopernika od nr 176 do nr 184 w Pieszycach. 

2017r.

48.

Urząd Miejski w

Pieszycach

ul. Kościuszki 2

58-250 Pieszyce

Sieć wodociągowa w miejscowości Rościszów na terenie gminy Pieszyce łącznie z magistralą zasilającą od strony Piskorzowa.

2017r.

49.

Urząd Miasta i Gminy Radków

Rynek 1

57-420 Radków

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłumaczów.

2017r.

50.

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Ul. Prosta 26 Łozienica

72-100 Goleniów  

Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie.

2018r.

51.

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17

59-160  Radwanice

Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Radwanice – Przesieczna (Kostaniewo) - Drożyna - Drożów i sieci rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy w Drożynie oraz odcinków przyłączy w miejscowościach Przesieczna (Kostaniewo) i Drożów.

2018r.

 

  52.

 

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bielawie.

2018r.

  53.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowych w obrębie gminy Bielawa.

2018r.

  54.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bolesława Chrobrego w Bielawie.

2018r.

  55.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej zasilającej teren strefy ekonomicznej w Dzierżoniowie.

2018r.

 56.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Cichej w Dzierżoniowie.

2018r.

 57.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Okrzei w Dzierżoniowie.

2018r.

 58.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.

Ul. Kilińskiego 25a

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 11-Listopada i ul. Szkolnej w Dzierżoniowie.

2018r.

 59.

Gmina Polanica Zdrój

Ul. Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica Zdrój

Modernizacja i budowa sieci deszczowej na terenie miasta Polanica Zdrój - Etap I.

2018r.

 60.

Gmina Polanica Zdrój

Ul. Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica Zdrój

Modernizacja i budowa sieci deszczowej na terenie miasta Polanica Zdrój - Etap II.

2018r.

 61.

Gmina Polanica Zdrój

Ul. Dąbrowskiego 3

57-320 Polanica Zdrój

 

Przebudowa istn. kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Łąkowej - Rybnej - Bystrzyckiej w Polanicy Zdrój.

 

2018r.

 62.

Gmina Piława Górna, 

ul. Piastowska 69,

58-240 Piława Górna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Młynarskiej oraz w działkach Nr 137 DR i Nr 142 DR obręb południe w Piławie Górnej (do budynku 4C).

2018r.

63.

Gmina Pieszyce,

ul. Kościuszki 2,

58-250 Pieszyce

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie w Gminie Pieszyce.

2018r.

64.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Świdnicy Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 10,

58-100 Świdnica

Budowa kolektora sanitarnego północno-zachodniego w Świdnicy - Etap 1, 2, 3A, 4B.

2018r.

65.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25A,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej w obrębie mostu na ul. Nowowiejskiej 61A w Dzierżoniowie.

2019r.

66.

Gmina Piława Górna,

ul. Piastowska 69,

58-240 Piława Górna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej.

2019r.

67.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

Ul. Kilińskiego 25A,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodowej 2-16 i ul. Kościuszki 37-44 w Pieszycach.

2019r.

68.

Gmina Rudna,

Pl. Zwycięstwa 15,

59-305 Rudna

Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW Koźlice.

2020r.

69.

Gmina Rudna,

Pl. Zwycięstwa 15,

59-305 Rudna

Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm.

2020r.

70.

Wodociągi i kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,

ul. Oleska 64,

45-222 Opole

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej na odc. od ul. Szewskiej do ul. Buhla.

2020r.

71.

Gmina Piława Górna,

ul. Piastowska 69,

58-240 Piława Górna

Program funkcjonalno-użytkowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona, Młynarska.

2020r.

72.

Gmina Piława Górna,

ul. Piastowska 69,

58-240 Piława Górna

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej.

2020r.

73.

Gmina Kamienna Góra,

Al. Wojska Polskiego 10,

58-400 Kamienna Góra

Przebudowa syfonu kanalizacji sanitarnej pod potokiem Zadrna w Krzeszowie.

2020r.

74.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin,

Księginice 14,

59-300 Lubin

Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Siedlce-Czerniec, gmina Lubin.

2021r.

75.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Świdnicy Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 10,

58-100 Świdnica

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

2021r.

76.

Gmina Miejska Dzierżoniów,

Ul. Rynek 1,

58-200 Dzierżoniów

Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami os. Makowe II – ul. Kilara w Dzierżoniowie

2021r.

77.

Gmina Lądek-Zdrój,

ul. Rynek 31,

57-540 Lądek-Zdrój

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich.

2022r.

78.

Gmina Lądek-Zdrój,

ul. Rynek 31,

57-540 Lądek-Zdrój

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Konradów z tranzytem do wsi Trzebieszowice.

2022r.

79.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie,

ul. Garbarska 2,

58-200 Dzierżoniów

Program Funkcjonalno-Użytkowy: Przebudowa drogi powiatowej nr 3021D oraz budowa ścieżki rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka.

2022r.

80.

Gmina Żarów,

ul. Zamkowa 2,

58-130 Żarów

Program Funkcjonalno-Użytkowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z projektowanymi sieciami w miejscowości Kruków, gmina Żarów z siecią przesyłową do systemu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Strefie Ekonomicznej w Żarowie.

2022r.

 

81.

Gmina Pieszyce,

ul. Kościuszki 2,

58-250 Pieszyce

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy osiedle Górskie w gminie Pieszyce w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodociągowej w obszarze os. Górskiego w Pieszycach poprzez budowę nowej pompowni wody wraz ze zbiornikiem oraz uporządkowanie istniejącej sieci od strony Kamionek i od strony Lubachowa wraz ze spięciem sieci z ul. Kopernika i likwidacją istniejącej pompowni wody w ul. Kopernika.

2022r.

82.

Gmina Radków,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków

Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa: os. Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Łąkowa, ul. Kamienna, ul Widokowa.

2022r.

83.

Gmina Radków,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Karłowie.

2022r.

84.

Gmina Radków,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków

Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikiem w Pasterce.

2022r.

85.

Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej.

2022r.

86.

Gmina Pieszyce,

ul. Kościuszki 2,

58-250 Pieszyce

Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Bratoszów.

2022r.

87.

Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25A,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kilara w Dzierżoniowie.

2022r.

88.

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dzierżoniowie,

ul. Garbarska 2,

58-200 Dzierżoniów

Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 3012D w miejscowości Uciechów.

2023r.

89.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Wiszni Małej,

ul. Lipowa 15,

55-114 Wisznia Mała

Rozbudowa sieci wodociągowej w Szymanowie na odcinku ul. Ogrodnicza - ul. Polna

2023r.

90.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Wiszni Małej,

ul. Lipowa 15,

55-114 Wisznia Mała

Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Psary-Krzyżanowice.

2023r.

91.

Gmina Dzierżoniów,

ul. Piastowska 1,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie.

2023r.

92.

Gmina Pieszyce,

ul. Kościuszki 2,

58-250 Pieszyce

Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Bratoszów.

2023r.

93.

Gmina Pieszyce,

ul. Kościuszki 2,

58-250 Pieszyce

Budowa przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Bratoszów.

2023r.

94.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25a,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w placu Wolności w Bielawie.

2023r.

95.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25a,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kopernika w Bielawie.

2023r.

96.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25a,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Piastowskiej w Bielawie.

2023r.

97.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25a,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rumiankowej w Piławie Górnej.

2023r.

98.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Kilińskiego 25a,

58-200 Dzierżoniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kasztanowej w Bielawie.

2023r.

99.

Gmina Kamienna Góra,

Al. Wojska Polskiego 10,

58-400 Kamienna Góra

Budowa pompowni wody na sieci wodociągowej w Przedwojowie.

2023r.

100.

Gmina Kąty Wrocławskie,

Rynek Ratusz 1,

55-080 Kąty Wrocławskie

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokronos Górny gmina Kąty Wrocławskie.

2023r.

 

601 997 847 ; 601 729 243

biuro@prokom.com.pl

ul. Przesmyk 7; 58-200 Dzierżoniów